Pages

3 Haziran 2010 Perşembe

Hoşgeldiniz

hoşgeldiler sefa getirdiler
umut getirdiler
körleşen kalplere vicdan,
unutmuş dimağlara insanlık getirdiler o yiğitler...
hoş geldiler


Hilal Timur
03.06.2010Filistin'dekiler de çocuk, ama çocukluklarını yaşayamayan çocuklar. Oysa ki bebeklerin de çocukların da ulusu yok... Şiir için tık...

2 yorum:

Adsız dedi ki...

hissiyatınıza yürekten katılıyorum , zulumle lakalı ayet ve hadisler bizlere yol göstermesi ümidiyle Allahın rahmeti bereketi ve selameti üzerimize olsun

Kur'an'ın Işığında Zulmün Tahlili
Bismillahirrahmanirrahim

"Eğer Allah insanları zulümlerinden dolayı ele alsaydı (yer) üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. Ecelleri geldiğinde artık ne bir saat geri bırakılırlar ne de öne alınırlar." (Nahl, 16/61)

"Yüzler her zaman diri olan ve her zaman koruyup gözeten (Allah)'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise kaybetmiştir." (Taha, 20/111)

"Zulmedenler, azabı gördüklerinde bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi!" (Bakara, 2/165)

"Onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında kötülükten sakındıranları kurtardık; zulmedenleri de yoldan çıkmalarına karşılık çok çetin bir azap ile yakaladık." (Araf, 7/165)

"İnsanları kendilerine azabın geleceği günle korkut. Öyle ki zulmedenler: "Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki, çağrına icabet edelim ve peygamberlere uyalım" derler. "Daha önce sizin için bir zeval (yokluk) olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz?" (İbrahim, 14/44)

"(Zulkarneyn) dedi ki: Kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine döndürülür O da onu görülmemiş azapla azaplandırır." (Kehf, 18/87)

"Yol ancak insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlerin aleyhlerinedir. Onlar için acıklı bir azap vardır." (Şura, 42/42)

"Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız." (Furkan, 25/19)

"Muhakkak ki, o zulmedenlerin (geçmişteki) arkadaşlarının payları gibi (azaptan) payları vardır. Şu halde acele etmesinler." (Zariyat, 51/59)

"Hayır, zulmedenler bilgisizce arzularına uydular." (Rum, 30/29)

"Zulmedenler azabı gördüklerinde, artık onlardan ne azap hafifletilir ne de kendilerine bir süre tanınır." (Nahl, 16/85)

"Yahudilerin zulümlerinden ve çok kimseyi Allah'ın yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri onlara yasakladık." (Nisa, 4/160)

"İnkar eden ve zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de bir yola iletir." (Nisa, 4/168)

"Onlar zulmederlerken azap kendilerini yakaladı." (Nahl, 16/113)

"Zulmedenler hangi dönüş yerine döneceklerini yakında bilecekler." (Şuara, 26/227)

"Zulmeden her bir can, yeryüzünde olanların tümüne sahip olsaydı bunu fidye olarak verirdi. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını açığa vururlar. Aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar." (Yunus, 10/54)

"Yeryüzünde olanların tümü ve bir o kadarı daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet günü, o kötü azaptan (kurtulmak için) feda ederlerdi. (Çünkü) Allah'tan, hiç hesap etmedikleri şeyler karşılarına çıkmıştır." (Zümer, 39/47)

"Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onların aleyhlerine bir yol yoktur." (Şura, 42/41)

"Allah alemler için zulüm istemez." (Ali İmran, 3/108)

"Allah kullar için zulüm istemez." (Mü'min, 40/31)

"Rabbin kullara zulmedici değildir." (Fussilet, 41/46)

"Aranızdan yalnızca zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah, cezası çok çetin olandır." (Enfal, 8/25)

"İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar; işte güven onlaradır ve doğru yolda olanlar da onlardır." (Enam, 6/82)

Hilal dedi ki...

ne kadar güzel bir paylaşım böyle, çok teşekkürler

Yorum Gönder