“Nefes aldığın şehir ne kadar şanslı. 
Kim bilir, sesini gökyüzü sanan kuşlar bile vardır.” 
Sait Faik Abasıyanık